تقويم آموزشي نيمسال دوم 95-94

 taghvim

  روز تاریخ شروع تاریخ پایان
ثبت نام و انتخاب و احد اينترنتي دوشنبه الی جمعه 5/11/94 9/11/94
انتخاب واحد حضوری کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته حسابداری سه شنبه 6/11/94 ____
شروع کلاسها شنبه 10/11/94 _____
ثبت نام با تاخیر ( تاسقف 14 واحد ) سه شنبه 13/11/94  
حذف و اضافه اینترنتی سه شنبه الی یکشنبه 20/11/94 25/11/94
حذف و اضافه حضوری کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته حسابداری و مدیریت سه شنبه 20/11/94 ___
امتحانات میانترم _____ 11/2/95 15/2/95
حذف تکدرس   20/2/95 22/2/95
حذف آموزشی _____ 25/2/95 27/2/95
اخذ کارت ورود به جلسه _____ 10/3/95 20/3/95
پایان کلاسها پنجشنبه 13/3/95 ____
امتحانات پایان ترم ____ 22/3/95 3/4/95
   
شما اینجا هستید: Home آموزش تقويم آموزشي تقويم آموزشي نيمسال دوم 95-94