تقویم آموزشی نيمسال اول 95-94

 

تقویم آموزشی مهر 95-94

 

روز

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ثبت نام و انتخاب واحد

شنبه الي پنج شنبه

14 /94/6

19/6/94

انتخاب واحد حضوری کاردانی

 و کارشناسی پیوسته و ناپيوسته

 حسابداري و مديريت

سه شنبه

17 /6/94

_

 

انتخاب واحد کارشناسی ارشد

 

 

چهارشنبه و پنج شنبه

94/6/18

94/6/19

شروع کلاسها

شنبه

21/6/94

_

ثبت نام با تاخیر (تا سقف 14 واحد)

یکشنبه وچهار شنبه

22/6/94

25/6/94

حذف و اضافه اینترنتی

شنبه الي پنج شنبه

4/7/94

9/7/94

حذف و اضافه حضوری کاردانی

و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

حسابداري و مديريت

سه شنبه

7/7/94

-

امتحانات میانترم

_

23/8/94

28/8/94

حذف تکدرس

يكشنبه-دوشنبه

15/9/94

16/9/94

حذف آموزشی

_

17/9/94

18/9/94

اخذ کارت ورود به جلسه

_

28/09/94

10/10/94

پایان کلاسها

پنج شنبه

10/10/94

_

امتحانات پایان ترم

_

12/10/94

27/10/94

شما اینجا هستید: Home آموزش تقويم آموزشي تقویم آموزشی مهر 95-94