صدور دانشنامه

بنابر اعلام حوزه آموزش دانشگاه مهدعلم، افرادی که حائز شرایط زیر هستند میتوانند با تکمیل فرم ضمیمه و تحویل آن به حوزه آموزش، نسبت به دریافت دانشنامه خود اقدام نمایند


شرایط دریافت دانشنامه

1-نداشتن تعهد خدمت در مقاطع پایین تر
2- تسویه کامل با صندوق رفاه دانشجویان (تسویه وام دانشجویی)
3-داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان

شما اینجا هستید: Home آموزش امور فارغ التحصیلی صدور دانشنامه